Kalendár

Október
P U S Š P S N
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Aktuality
17.10.2019

Svetový deň záchrany života 2019

16.10.2019 sme si pripomenuli Svetový deň záchrany života
17.10.2019

Valentínka so ZŠ Hroncova 23

U nás v Dome SČK sa uskutočnil workshop v spolupráci s FPT Slovakia, s. r. o.
15.10.2019

Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie

Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako predísť chrípke
09.10.2019

Workshopy v rámci grantu Valentínka odštartovali

Workshopy na tému poskytnutie prvej pomoci v rámci grantu Valentínka odštartovali
07.10.2019

Fotky - deň otvorených dverí

Fotogaléria zo 6.10.2019
07.10.2019

Valentínka - vyhodnotenie

Tri ZŠ vybrala komisia zostavená zo zamestnancov FPT Slovakia, s.r.o.
01.10.2019

Prípravy na Deň otvorených dverí 2019

Tešíme sa na Vás v nedeľu 6.10.2019
27.09.2019

Voľné miesta na kurz

Kurz prvej pomoci pre mamičky, oteckov, starých rodičov
18.09.2019

Potulky mestom

Domov sociálnych služieb - s deťmi na potulkách v Košiciach
0/0

Špecializované sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto vykonáva bezplatne špecializované sociálne poradenstvo na základe udelenej akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR na území Košíc a mikroregiónu Košického kraja pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a ich rodinným príslušníkom.

V čom môžeme pomôcť obyvateľom mesta Košice  a mikroregiónu Košického samosprávneho kraja ?

  • hľadať riešenie ako samostatne a čo najlepšie zvládnuť náročnú životnú situáciu  s  podporou sociálneho poradcu,
  • zorientovať sa v legislatíve – o čo môžete požiadať,  aké príspevky a dávky Vám môžu byť priznané
  • hľadať možnosti riešenia  Vášho problému súvisiaceho so zdravotným postihnutím,  kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia prostredníctvom peňažných  príspevkov (peňažný príspevok na osobnú asistenciu, príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov a iné) a  sociálnych služieb (napr. opatrovateľská služba, prepravná služba, jedáleň, požičiavanie pomôcok, odľahčovacia služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár...),
  • poskytovaním stravy v jedálni SČK za zvýhodnenú cenu 3,- €. Podmienkou registrácie v poradni SČK je: a) trvalý, alebo prechodný pobyt v meste Košice. b) poberanie starobného, alebo invalidného dôchodku nad 70 % do výšky 600€/mesačne
  • hľadať zdroje príjmu pri nepriaznivej finančnej situácii (invalidný dôchodok, uplatnenie sa na trhu práce, rekvalifikácia,  sponzoring  na  pomôcky  a sociálnu rehabilitáciu),
  • pomocou rôznych metód a techník rozvíjať osobný a sociálny  potenciál potrebný na prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie (nácvik komunikačných a asertívnych zručností, tréning optimálneho rozhodovania, tréning zmeny nevhodných vzorcov správania,  budovanie adekvátneho pozitívneho sebavedomia... ),
  • zvládnuť  problémy súvisiace so  starostlivosťou o člena rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom,
  • nájsť ďalšie zdroje pomoci a zvyšovať kvalitu života prostredníctvom účasti na aktivitách rôznych občianskych združení a svojpomocných skupín.

Veríme, že poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva pre obyvateľov mesta Košice a Košického samosprávneho kraja prispeje k zvýšeniu kvalita ich života, zabezpečí im osobnostný rozvoj a vytvorí podmienky pre ich integráciu do spoločnosti.

Pri vykonávaní špecializovaného sociálneho poradenstva spolupracujeme s Magistrátom mesta Košice, VÚC, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnou poisťovňou, súdmi, zdravotnými poisťovňami, poskytovateľmi sociálnych služieb, občianskymi zduženiami a rôznymi organizáciami.


Poradňa Komenského 19,  2. poschodie, miestnosť č. 2.10 (pri výťahu smerom dolu)

Pondelok:             08.00 – 12.00 hod.            12.30 – 16.00 hod. 

Utorok:                  08.00 – 12.00 hod.            12.30 – 16.00 hod.

Streda:                  08.00 – 12.00 hod.            12.30 – 16.00 hod.

Štvrtok                   08.00 – 12.00 hod.            12.30 – 16.00 hod.

Piatok                    07.00 – 12.00 hod.             12.30 – 15.00 hod
 

Poradkyne:  Mgr. Monika Kissová, Mgr. Denisa Kvetková, Margaréta Domiterová, PhD., Mgr. Lucia Karoľová       

email:  poradna.ke@redcross.sk 

mobil:  0903 782 836

V spolupráci s mestskými časťami sa vykonáva špecializované sociálne poradenstvo pre obyvateľov 
Mestských častí častí Košice – Barca, Kavečany, Krásna a Šaca v mobilných poradniach vo vyhradených priestoroch na miestnych úradoch:

Pondelok:             12.00 - 15.00 hod. Mestská časť Košice – Barca

Utorok:                 12.00 – 15.00 hod. Mestská časť Košice – Šaca           

Streda:                  12.00 – 15.00 hod. Mestská časť Košice – Krásna

Štvrtok:                 12.00 – 15.00 hod. Mestská časť Košice – Kavečany

Poradkyňa: Margaréta Domiterová, PhD.

                     Mgr. Lucia Karoľová

e-mail:  poradna2.ke@redcross.sk 

mobil:   0948 421 130

 

Konzultácie v mestských častiach sa uskutočnia po dohode s poradkyňami SČK. Kontakt si môžete dohodnúť vopred telefonicky v čase, ktorý Vám najlepšie vyhovuje.

 

Na financovaní špecializovaného sociálneho poradenstva  sa spolupodieľa Košický samosprávny kraj.

Súbory na stiahnutie

Galéria - Prvá pomoc na cestách